Нарачател

  Основни податоци

  Формат


  Хартија


  Граматура на хартија g/m2


  Доработка


  Тираж

   Нарачател

   Основни податоци

   Формат


   Двостран печат


   Колор печат


   Хартија


   Граматура на хартија g/m2


   Доработка


   Тираж

    Нарачател

    Основни податоци

    Колор печат


    Двостран печат


    Хартија


    Граматура на хартија g/m2


    Доработка


    Тираж

     Нарачател

     Основни податоци

     Отворен формат на кутија (mm.)


     Двостран печат


     Колор печат


     Број на пантони


     Хартија


     Граматура на хартија g/m2


     Доработка


     Тираж

      Нарачател

      Основни податоци

      Димензија


      Колор печат


      Хартија


      Доработка


      Тираж

       Нарачател

       Основни податоци за книжен блок

       Број на страници (без корица)


       Колор печат


       Формат


       Хартија


       Граматура на хартија g/m2


       Начин на поврзување


       Тираж

       Основни податоци за корица

       Колор печат


       Клапни


       Граматура на хартија g/m2

       Доработка

        Нарачател

        Основни податоци

        Печат


        Вид на коверт


        Тираж

         Нарачател

         Основни податоци

         Отворен формат на папка (mm.)


         Колор печат


         Двостран печат


         Хартија


         Граматура на хартија g/m2


         Доработка


         Тираж

         Клиенти


         Затвори
         MK