Печатница „Софија“ Богданци е формирана во 1991 година како компанија за вршење графички услуги и промет. Низ годините компанијата постојано растеше и се развивше и денес е еден од лидерите во графичката индустрија во Македонија.

За нас

Услуги

УВ Офсет печат
Прочитај тука
Производство на метализиран картон
Повеќе инфо
Производство на микровал
Повеќе инфо

Производи

ПРОИЗВОДСТВО НА МИКРОВАЛ

Микровал е брановиден картон направен од еден или повеќе слоеви прилепени еден за друг помеѓу два рамни/ мазни картонски листа на горната и долната страна.

Прочитај повеќе

РЕКЛАМЕН МАТЕРИЈАЛ

Микровал е брановиден картон направен од еден или повеќе слоеви прилепени еден за друг помеѓу два рамни/ мазни картонски листа на горната и долната страна.

Повеќе инфо

ИЗДАВАШТВО НА МИКРОВАЛ

Микровал е брановиден картон направен од еден или повеќе слоеви прилепени еден за друг помеѓу два рамни/ мазни картонски листа на горната и долната страна.

Повеќе инфо

Контакт

034 222606

ул. Маршал Тито бр. 21, Богданци

info@sofijaprint.com.mk

Клиенти


Затвори