Печатница „Софија“ Богданци е формирана во 1991 година како компанија за вршење графички услуги и промет. Низ годините компанијата постојано растеше и се развивше и денес е еден од лидерите во графичката индустрија во Македонија.

За нас

Услуги

УВ Офсет печат
повеќе инфо
Производство на метализиран картон
повеќе инфо
Производство на микровал
повеќе инфо

Производи

РЕКЛАМЕН МАТЕРИЈАЛ

Повеќе инфо

ИЗДАВАШТВО

Повеќе инфо

Контакт

034 222606

ул. Маршал Тито бр. 21, Богданци

info@sofijaprint.com.mk

Клиенти


Затвори