1111

UV Офсет Печат

Печатница „Софија“ поседува УВ машина од познатиот германски производител „Heidelberg“, која овозможува брзо печатење со УВ бои со најдобар квалитет на различни материјали.

2222

Производство на метализиран картон

Метализираниот картон е посебен вид на картон обложен со метализирана фолија. Овој материјал денес е широко употребуван за различни видови на кутии за пакување.

3333

Производство на микровал

Микровал е брановиден картон направен од еден или повеќе слоеви прилепени еден за друг помеѓу два рамни/ мазни картонски листа на горната и долната страна.

ПРОИЗВОДИ

КЛИЕНТИ